Nhà An Lão là món quà mà người con trai muốn dành tặng cho ba mẹ ở quê

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

- Tên công trình: Nhà An Lão
- Thiết kế: H.a workshop
- Vị trí: An Lão, Bình Định
- Năm hoàn thành: 2018
- Hình ảnh: Quang Dam
- Kết cấu: An Quang Minh Coltd
- Thi công: Thợ địa phương
- Diện tích khu đất: 1000m2. Xây dựng 160 m2 trệt + 90m2 lầu

THUYẾT MINH BỞI CÁC KTS